ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

 

Ενδεικτικό παράδειγμα δοκιμής φρένων και αναρτήσεων. Οι μετρήσεις που εμφανίζονται δεν είναι πραγματικές καθώς στο μοντάζ χρησιμοποιήθηκαν μετρήσεις από το επόμενο αυτοκίνητο που μετρήθηκε ή δεν εμφανίζονται καθόλου μετρήσεις. Το βίντεο παρουσιάζεται ως παράδειγμα της διαδικασίας.