• 50€ ΠΛΗΡΩΣΗ AIRCONDITION

Η ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  ΦΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΛΑΔΙΟΥ. ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΦΡΕΩΝ & ΛΑΔΙΟΥ