Τεχνογνωσία

Πολυετής εμπειρία στο χώρο των αυτοκινήτων (από το 1991).